Faalangsttraining bij ons

FaalangsttrainingFaalangsttraining via faalangstcentrum Rotterdam: wat kan je verwachten van de training bij ons? 

Een faalangst reductie training bij Faalangstcentrum Rotterdam is maatwerk. Tijdens de kennismaking wordt een persoonlijk leerdoel geformuleerd en op basis daarvan wordt de faalangsttraining aangeboden.  

Voor kinderen is er soms een groepstraining. Ook dan is er maatwerk door de persoonlijke aandacht. Voor tieners en volwassenen wordt vaak gekozen voor een individueel traject.   

Wat alle trainingen met elkaar gemeen hebben is de inzet van de volgende pijlers:  

  •  anders voelen 
  •  anders denken 
  •  anders doen 

Deze pijlers komen gedurende alle trainingen aan bod en worden met elkaar verbonden in de loop van het traject. 

Hieronder een korte beschrijving van de pijlers én een tip voor thuis als voorproefje. Zo kan je thuis alvast een beetje ervaren hoe we te werk gaan.   

Anders voelen 

Faalangst gaat (net als perfectionisme) gepaard met gevoelens van stress. Hoe je deze herkent en ombuigt komt aan bod in de training. Zo doen we ontspanningsoefeningen, focussen we op ademhaling en geven we aandacht aan jouw persoonlijke succesgevoel. Elke les is er een andere manier om het ‘anders voelen’ aandacht te geven. Hieronder een voorproefje: 

 – Tip voor thuis – 

Probeer het zelf maar eens: ga met je aandacht naar je ademhaling; adem in door je neus (je buik zet uit) en uit door je mond (je buik krimpt in). Je uitademing maak je zo lang mogelijk; tot alle lucht eruit is. 

Als je dat even volhoudt, merk je al dat de spanning in je lijf minder wordt.   

Je maakt als het ware een ‘pas op de plaats’ die ruimte geeft. Ruimte om afstand te nemen, om je gedachten te onderzoeken, een nieuw actieplan te bedenken en om je fysieke onrust te verminderen.  

Anders denken 

Faalangst overwinnen en perfectionisme loslaten hebben te maken met de doelen die je voor jezelf stelt, verwachtingen die je hebt (en waarvan je denkt dat anderen die van je hebben) en het wegnemen of ombuigen van belemmerende overtuigingen over jezelf en/of je taak. Positieve gedachten helpen je beter dan negatieve gedachten. Een eerste stapje is om minder te ‘moeten’.   

 Tip voor thuis – 

Wat ‘moet’ jij van jezelf? Of wat denk jij dat je ‘moet’ van je omgeving? Bedenk dat eens voor jezelf en schrijf het op, per taak.
Vervang het werkwoord ‘moeten’ vervolgens voor ‘willen’ of ‘mogen’. Is het dan nog steeds even belangrijk voor je?  

Wat is het effect voor jou? 

En als het over je kind gaat: weet jij welke overtuigingen je kind heeft van zichzelf en waar die vandaan komen? Welke verwachtingen heb jij zelf van je kind? Hoe laat je dat merken? Heb er samen eens een gesprek over.  

Anders doen 

Kom je niet toe aan wat je wilt doen? Komt uiteindelijk niet uit je handen wat je voor ogen had? Komt er niet uit wat erin zit?
Veel faalangstigen (en perfectionisten) hebben zulke onrealistische verwachtingen dat ze niet in actie komen. Ze blokkeren omdat het gestelde doel te groot is, of niet haalbaar.  

 – Tip voor thuis – 

Kan jij beschrijven wat je uiteindelijke doel is?
Doe dan eens een eerste toets door jezelf af te vragen of het doel echt haalbaar is voor jou. Zo nee, wat kan je bijstellen? 

Maar belangrijker nog: maak je doel zo klein mogelijk 

Dus in plaats van
‘Ik moet een perfect werkstuk afleveren’
wordt het nieuwe doel bijvoorbeeld:
Ik ga vandaag 250 woorden schrijven voor het eerste hoofdstuk.’ 

Of in plaats van
‘Ik moet het hele huis spik en span schoon hebben’
wordt het nieuwe doel:
‘Ik ga vanmorgen de badkamer schoonmaken.’
 

Of in plaats van
‘Ik moet elke dag gezond koken’
wordt het nieuwe doel:
‘Vandaag zorg ik voor verse groente in de maaltijd’.
 

 

Een te groot of niet realistisch doel werkt verlammend. Door je doelen kleiner te maken kan je het beter overzien, is het haalbaar en kom je in actie.  

Daarmee heb je meteen een succeservaring te pakken wat weer fijn is om je beter te voelen en in herinnering te hebben. Zo lopen de pijlers ‘anders voelen-denken en doen’ door elkaar in de training. 

Wil je ook meer ontspannen kunnen presteren en doen wat je echt wilt?

Of wil je gewoon meer informatie over faalangst of omgaan met perfectionisme? Mail ons dan: info@faalangstcentrumrotterdam.nl. Je bent van harte welkom voor een training of om onze kennis met je te delen. 

Blog geschreven door Mariëlle Hage – praktijk De Hoofdzaak Coaching
voor Faalangstcentrum Rotterdam